Shell Fuel Save degviela

Shell FuelSave degviela.

Shell FuelSave degvielas unikālā formula ir radīta, lai nepieļautu dīzeļdzinēju iešprices vārstu aizsērējumu, tādējādi palīdzot uzlabot dzinēja efektivitāti un nodrošinot degvielas ekonomiju transportlīdzekļa mūža garumā .

Uztur dīzeļdzinēju darbību optimālajā režīmā.

Shell FuleSave degviela is specifiski veidota, lai aizsargātu oglekļa aplikumu uzkrāšanos dzinējā un iešpirces vārstos. Dzinējam kļūstot vecākam, var palielināties degvielas patēriņš, pasliktināties izmešu kvalitāte un samazināties dzinēja jauda.

Radīta, lai aizsargātu degvielas sistēmu pret koroziju.

Dīzeļdegviela nav korozīva, taču laika gaitā un pie noteiktiem apstākļiem, degvielas tvertnē un degvielas pievados var parādīties rūsa. Shell FuelSave degviela ir bagātināta ar spēcīgiem pretrūsas aizsardzību palielinošām sastāvdaļām, kas palīdzēs aizsargāt transporta līdzekļa degvielas sistēmu no rūsas.

Novērš pastiprinātu putošanu uzpilžu laikā.

Uzpilžu laikā degviela mēdz veidot putas, kuras aizņemot vietu bākā pagarina uzpildes laiku. Shell FuelSave degviela ir papildināta ar putošanu samazinošu komponentu, tādējādi uzpildes kļūst ātrākas un drošākas.

Papildināta ar komponentiem, kas palīdz samazināt izplūdes gāzes, kaitīgos izmešus un dūmus.

Radīta, lai palīdzētu saglabāt dīzeļdzinēja degvielas iešprices sprauslas tīras,  Shell FuelSave degviela nodrošina degvielas pilnīgāku sadegšanu, kas palīdz samazināt CO2 izmešu un dūmu daudzumu atmosfērā.

Galvenie ieguvumi lietojot Shell FuelSave degvielu:

Dzinējam: Aizsargā un novērš iesmidzināšanas vārsta aizsērējumu.

Novērtējot un izmērot sprauslu nogulsnes dzinēju testos un pārbaudēs, kas tika veiktas smagajām automašīnām, tika atklāta degvielas patēriņa atšķirība par 3%

Izplūdes: novērš un samazina kaitīgo izmešu un izplūdes gāzu daudzumu

Pateicoties Shell FuellSave degvielas spējai pilnībā oksidēties, tādējādi nodrošinot dzinēja degvielas iešprices sprauslu tīrību, tiek panākta kaitīgo izmešu un CO2 izplūdes gāzu daudzuma samazināšanās

Aizsardzība pret degvielas sistēmas koroziju.

Laika gaitā degvielas tvertnē un tās pievados var veidoties rūsa, Shell FuelSave degviela satur spēcīgu pretrūsas līdzekli, kas palīdzēs novērst šo problēmu

Degvielas bāka: Samazināta putošana uzpilžu laikā.

Degviela uzpildes laikā veido putas, kuras aizņem vietu degvielas bākā un pagarina uzpildes laiku. Shell FuelSave degviela ir putošanu samazinošiem komponentiem, kas ļauj uzpildīt pilnu bāku bez liekas putošanas