(LV) Izmaiņas maksas ceļu tarifos 2017.gadā

Austrija Go Maut tarifi (piemērojami transportlīdzekļiem, kuru masa ir 3,5t vai vairāk) ir mainījušies, iekļaujot papildus maksu par transportlīdzekļa satiksmē radīto gaisa un trokšņa piesārņojumu. Satiksmē radītais trokšņa piesārņojums tiek dalīts dienas un nakts...